ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
RSS Feed
ประเภทข่าว RSS Feed
ข่าวสารกระทรวงฯ https://www.mdes.go.th/news/rss/3
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง https://www.mdes.go.th/news/rss/6
สมัครงาน https://www.mdes.go.th/news/rss/7
ประชุมสัมมนา https://www.mdes.go.th/news/rss/8
ข่าวสารจาก CIO https://www.mdes.go.th/news/rss/9
ฝึกงาน https://www.mdes.go.th/news/rss/20
ข่าวประกาศ https://www.mdes.go.th/news/rss/109
ข่าว ศปท. https://www.mdes.go.th/news/rss/115
ข่าวงานตรวจราชการ https://www.mdes.go.th/news/rss/116
ข่าวรัฐมนตรี https://www.mdes.go.th/news/rss/119
ข่าวหน่วยงานในสังกัด https://www.mdes.go.th/news/rss/120
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร