ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ติดต่อเรา
icon-mark

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

icon-phone

02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ) fax: 02-1438019

icon-email

Contact email.

วิธีเดินทาง

หลักสี่ โดย รถบัส หรือ รถไฟ
รถบัส สาย 50, 66, 69, 538, 52,59, 33, 187, 34, 52หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กองกลาง
โทร. 0 2141 6684, 0 2141 6685
กองกฎหมาย
โทร. 0 2141 6766
กองการต่างประเทศ
โทร. 0 2141 6884, 0 2141 6886, 0 2141 6887, 0 2141 6889
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2141 6951, 0 2141 6952, 0 2141 6968, 0 2141 6977, 0 2141 6978
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. 0 2141 6555, 0 2141 6571, 0 2141 6795
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2141 6928
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 02-1416990
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 0 2142 2482
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2141 6671
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. 0 2141 6807
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
โทร. 0 2142 1167, 0 2141 6070
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทร. 0 2141 6592, 0 2142 3320
กองสื่อสารโทรคมนาคม
โทร. 0 2141 6792
งานตรวจราชการ
โทร. 0 2141 6811, 0 2142 3345
สำนักงานรัฐมนตรี
โทร. 0 2141 6631, 0 2141 6632
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร. 02-142-1033, 02-141-6993
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
โทร. 0 2141 6919

                       
                       

ส่งข้อความถึงเรา


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร