ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
# ประเภท วิธีจัดหา ประกาศ วันที่ ดูรายละเอียด
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างผลิตเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2566 PDF
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2566 PDF
3 ประกาศราคากลาง คัดเลือก จ้างโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center AFNC) โดยวิธีคัดเลือก 10 พฤศจิกายน 2566 PDF
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พฤศจิกายน 2566 PDF
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการบริหารจัดการประเด็นข่าว ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2566 PDF
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2566 PDF
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการจัดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2566 PDF
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำป้ายชื่อ ผอ.ตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2566 PDF
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2566 PDF
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566 PDF
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566 PDF
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2566 PDF
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2566 PDF
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2566 PDF
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2566 PDF
ทั้งหมด 486 รายการ
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads