ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
# ประเภท วิธีจัดหา ประกาศ วันที่ ดูรายละเอียด
1 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2567 PDF
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก จ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน โดยวิธีคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2567 PDF
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤษภาคม 2567 PDF
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2567 PDF
5 ประกาศราคากลาง คัดเลือก จ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน โดยวิธีคัดเลือก 02 พฤษภาคม 2567 PDF
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่าเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2567 PDF
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2567 PDF
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการรับสายและปฏิบัติงานสนับสนุน การรับแจ้งคดีด้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2567 PDF
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง e-market โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center AOC) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ 26 เมษายน 2567 PDF
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่าบริการระบบประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2567 PDF
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก จ้างโครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 25 เมษายน 2567 PDF
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมตู้เอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2567 PDF
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2567 PDF
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2567 PDF
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2567 PDF
ทั้งหมด 577 รายการ
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A