ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
# ประเภท วิธีจัดหา ประกาศ วันที่ ดูรายละเอียด
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างรายงานความต้องการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2566 PDF
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อรายงานขอซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2566 PDF
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างรายงานความต้องซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2566 PDF
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างเปิด Port LAN จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2566 PDF
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จ้างเปิด Port LAN จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2566 PDF
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2566 PDF
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อการซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2566 PDF
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง เช่าบริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566 PDF
9 ประกาศราคากลาง คัดเลือก จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม โดยวิธีคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2566 PDF
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 PDF
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 PDF
12 ประกาศเชิญชวน e-bidding ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2566 PDF
13 ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง เช่าบริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2566 PDF
14 ประกาศราคากลาง e-bidding ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2566 PDF
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง ซื้อปกผ้าไหม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2566 PDF
ทั้งหมด 318 รายการ
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss