ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564

หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์สามารถส่งมาได้ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือที่
team_network@mdes.go.thหมายเหตุ
: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงฯ ขอยกเลิกประกาศประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางฯ ที่ประกาศบนเว็บไซต์กระทรวงฯ                         (https://www.mdes.go.th) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสาร
ไฟล์แนบ:


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร