ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุม/สัมนา

ข้อมูลกิจกรรม:
เริ่มต้น: 15/11/2562
สิ้นสุด: 15/11/2562

Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงสร้างความตระหนักสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

สัมมนา Cybersecurity ครั้งที่ 1
 

icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร