ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว.ดีอี ลัดฟ้าหารือนโยบายบริหารจัดการ AI ในงาน Mobile World Congress 2024 ที่สเปน

รมว.ดีอี ลัดฟ้าหารือนโยบายบริหารจัดการ AI ในงาน Mobile World Congress 2024 ที่สเปน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ พลตรีธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม GSMA Ministerial Programme ภายใต้งาน Mobile World Congress  2024 (MWC) ซึ่งเป็นการประชุมเวทีชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำระดับโลกด้านโทรคมนาคม ณ นครบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน

โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (
AI) ที่มีความรับผิดชอบตามแนวทางด้านจริยธรรม (Responsible AI: Following the ethical compass) พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคโทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของ AI ขององค์กร โดยได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการสร้างความร่วมมือกันในระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นใจว่า Generative AI ในอนาคตจะเป็นกลางและมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อสังคมซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับจัดทำมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับการความเสี่ยงด้านจริยธรรมได้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะ ได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารของ GSMA APAC ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ภายใต้นโยบายเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทย The Growth Engine of Thailand” ซึ่งผู้บริหาร GSMA ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงข่าย 5G ในประเทศไทยที่เป็นระบบโทรคมนาคมอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และสนใจที่จะร่วมจัดงาน Asia-Pacific 5G Summit ในประเทศไทย เพื่อสานต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างกัน อาทิ นวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีและธรรมาภิบาล AI การแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์


พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะ ยังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของการประชุม
 GSMA Ministerial Programme 2024 ช่วงเย็นกับผู้นำด้านดิจิทัลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกด้วย

-----------------------------------------------icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads