ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี ร่วมสัมมนา หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 และเฉลิมฉลอง 90 ปีหอการค้าไทย


วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 และร่วมงานเฉลิมฉลอง 90 ปีหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ "The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" พร้อมมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the dots ในการเชื่อมโยงความร่วมมือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Connect-Competitive-Sustainable  ณ ภิรัชฮอล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
 
____________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads