ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี ร่วมบรรยายพิเศษ ในงาน Telecoms World Asia 2023


วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) นางสาวกัลยา ชินาธิวร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Seamless Conectivity: The ASEAN Digital Hub Advantage” ในงาน Telecoms World Asia 2023 โดยกล่าวถึงการขับเคลื่อนด้านโทรคมนาคมและการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน รองรับการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนทั่วโลก งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท เทอราพิน พีทีอี จำกัด และมีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre Centralworld

 

 

___________________________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads