ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี จับมือ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เตรียมจัดงาน eGovernment Forum 2024


วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2566) นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รองปลัดดีอี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ eGovernment Forum 2024 ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกในด้านการบริการแก่ประชาชนได้มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น ยกระดับงานบริการภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
_________________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads