ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
นายกสั่ง จัดการข่าวปลอมเด็ดขาด


นายกสั่ง จัดการข่าวปลอมเด็ดขาด
 
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่1/2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะเลขานุการฯ และกรรมการ เข้าร่วมประชุม ในการหารือเร่งแก้ไขปัญหาข่าวเท็จ ข่าวหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะสร้างความแตกแยก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เช่น ข่าวเท็จแอปพลิเคชั่น ดิจิทัลวอลเล็ต รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท และการเปิดรับลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อลดความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการ ทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 
_____________________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads