ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี หารือแนวทางการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2566) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ระบบแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ “One Country One Platform Platform” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. โดยมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วยนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

​____________________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads