ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
DE เผยศูนย์ AOC 1441 ประชาชนติดต่อ 3 วันแรก 6,773 สาย


DE เผยศูนย์ AOC 1441 ประชาชนติดต่อ 3 วันแรก 6,773 สาย

รัฐมนตรี ประเสริฐ ติดตามความคืบหน้า AOC 1441 ใกล้ชิดรายวัน ตั้งใจให้ ศูนย์ AOC 1441 สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online สำหรับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวง ดีอี ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 AOC 1441 (ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ Anti Online Scam Operation Center : AOC ) ได้รับสายจำนวน 6,773 สาย ส่วนใหญ่เป็นติดต่อขอคำปรึกษา และ AOC 1441 ได้ช่วยอายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 220 บัญชี (ข้อมูลเบื้องต้น) ซึ่งภาพรวม AOC 1441 สามารถให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือ ผู้ติดต่อเข้ามาได้ดี น่าพึงพอใจ

สำหรับ 3 วันแรก มีสถิติดังนี้
▪️วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 1,310 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 12 บัญชี
▪️วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 2,752 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 73 บัญชี
▪️วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 2,711 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 137 บัญชี

สำหรับปัญหาอุปสรรคใน 3 วัน แรก ยังพบว่า
1. สายโทรเข้าสูงมาก ในช่วงเวลา 9:00 – 14:00 น. ทำให้ผู้โทร มีการรอสายนาน หรือวางสายไปจำนวนหนึ่ง (ปกติ จะทำการโทรเข้ามาใหม่) และ การเพิ่มขึ้นของ สายเข้า ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 จาก 1,300 สาย ในวันที่ 1 เพิ่มเป็น 2,700+ สาย ทำให้มีการรอสายนาน หรือวางสายไปจำนวนหนึ่ง

2. ปัญหาในการติดต่อ สถาบันการเงิน เพื่อทำการระงับบัญชี ในวันที่ 1 และ 2 เนื่องจาก การปรับปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ปัญหาการติดต่อของสถาบันการเงิน จบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อย และพร้อมให้บริการ ระงับบัญชี ได้ทุกสถาบันการเงิน และต้องขอขอบคุณสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมืออย่างดี กับ AOC 1441

สำหรับ AOC 1441 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

โดยเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ
1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ทันที
2. ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที
3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงานบูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

นายประเสริฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวในตอนท้ายว่า "ได้รับรายงานว่าปริมาณการโทรเข้ามา ของประชาชนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 จึงได้สั่งการให้รีบแก้ปัญหา การรอสายนาน หรือ สายหลุด และเร่งทำงาน ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการของ ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 มั่นใจว่าศูนย์นี้ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น"


_____________________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads