ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว.ดีอี สั่ง บูรณาการเตือนภัยออนไลน์ ทำน้อยให้ได้มาก


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้สั่งการให้ บูรณาการการเตือนภัยออนไลน์ รวมทั้งการสร้างการตระหนักรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่ยังสร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง โดยให้นโยบายว่า ควรมีความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ สร้างการเตือนภัยออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ มีสาระ น่าสนใจ ตรงใจ เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ต่างๆ รวมทั้ง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

 

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด ดีอี ในฐานะ เลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำแผนการเตือนภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยมี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงาน กสทช สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ร่วมประชุม

 

ประเด็นสำคัญจากการประชุมมีดังนี้

1. ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเตือนภัยออนไลน์ ประชาสัมพันธ์กันไปมาก แต่โดยรวม ยังไม่ดีเท่าที่ควร

 

2. การรณรงค์ระดับชาติ ควรมีทำต่อเนื่อง ทิศทางเดียวกัน และ ควรมีข้อความการเตือน ไม่หลากหลายเกินไป

 

3. แต่ละหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ซ้ำกัน และแตกต่างกัน ความร่วมมือ จัดทำ mapping กลุ่มประชากร คนไทย จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมดีขึ้น

 

4. การแจ้งเตือน ให้ความรู้ภัยออนไลน์ ต้องมีความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ เนื่องจาก การหลอกลวงออนไลน์ สามารถ เข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบการหลอกลวง เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา

 

5. การร่วมมือดำเนินการ ของหน่วยงาน จำเป็นต้องร่วมมือกับเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ การเตือนภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์

 

“เรื่องการแจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์ มีความสำคัญมาก ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ทำกันไปมาก แต่ ก็ยังมีข้อจำกัด ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การร่วมหารือวันนี้ ในเรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการลดและแก้ปัญหาโจรออนไลน์ นอกเหนือจากการป้องกันปราบปราม การจัดตั้ง AOC 1441 ที่ ดีอี ร่วมกับ สตช ปปง ธปท สมาคมธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ เร่งดำเนินการในขณะนี้” นายเวทางค์ กล่าวในตอนท้าย

 

______________________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads