ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ปลัดดีอี ปาฐกถาพิเศษในงาน The 44th edition of ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) Conference & Exhibition 2023


         วันนี้ (25 .. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน The 44th edition of ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) Conference & Exhibition 2023 โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้มีการผลักดันการศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Big Data ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลบนระบบคลาวด์การยืนยันตัวตนดิจิทัล ผ่าน ThaID และ National Digital ID และการปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามออนไลน์ และonline scam ด้วย Digital law เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม ครอบคลุม และปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัล ASEAN Enterprise Innovation Award ให้กับผู้ชนะรางวัลของประเทศไทย ได้แก่นายจรุง เกียรติสุภาพงศ์ Vice Chairman, Kasikorn Business Technology Group และนางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์Senior Vice President, Transformation Excellence, PTT Global Chemical Public Company Limited นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานของบริษัทด้าน IT ภายในงาน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณกรุงเทพฯ

 

______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads