ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ปลัดดีอี เข้าร่วมงานสัมมนา “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2023”


        วันนี้ (22 ..66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Opening Remarks และเยี่ยมชมการจัดงานสัมมนา “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2023” ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Cybersecurity” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคการเงิน การธนาคาร การลงทุน ประกันภัย และโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยบุคลากรจากสมาคมธนาคารอีก 9 แห่งในอาเซียน โดยมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งงานนี้จัดโดย ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB – CERT) สมาคมธนาคารไทย  คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

__________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads