ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี เปิดงานสัมมนา "คดีภัยออนไลน์"


        วันนี้ (21 ..66) นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ "คดีภัยออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตาม ..ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. 2550และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่ความรู้แนวทางการป้องกันและระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้และแนวทางการป้องกันคดีภัยออนไลน์  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads