ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (19 เมษายน 2566) - ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางสาวอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ โดยได้รับเกียรติจากนายยงจิรายุ อุปเสน วิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads