ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
รมว. ชัยวุฒิ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม


                วันนี้ (20 เมษายน 2566) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตรวจเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวชลลดา หินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางหวาย ร่วมให้การต้อนรับโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้กับประชาชน ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนไปแล้ว 77 จังหวัดกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
 
______________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss