ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
MDES ร่วมประชุมประเมินผลงานปณท. และ NT


             7 กุมภาพันธ์ 2566 - นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประจำปีบัญชี 2566 ซึ่งเป็นการจัดประชุมภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารและพลังงาน โดยทั้ง 2 บริษัท เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

____________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads