ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว. ชัยวุฒิ ตรวจเยี่ยมปิ่นฟ้าฟาร์ม ต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม


         วันนี้ (28 มกราคม 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอสตรวจเยี่ยมพื้นที่ปิ่นฟ้าฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นโครงการสมาร์ทฟาร์มที่สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า โดยให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ในการทำสมาร์ทฟาร์ม ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทําการเกษตร  

 

           ทั้งนี้ ปิ่นฟ้าฟาร์ม มีการนำโดรนบินฉีดพ่นยา ฉีดปุ๋ย และฉีดสารเคมีต่าง   ใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และความปลอดภัยให้กับเกษตรกร ซึ่งทางกระทรวงดีอีเอสได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้โดรนมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” คือเกษตรกรออกเงินครึ่งหนึ่ง  เงินที่เหลือทางดีอีเอส โดยกองทุนดีอีสนับสนุนเพื่อให้ประชากรได้ซื้อในราคาพิเศษ เพื่อจะได้เอาไปใช้พัฒนาการทําการเกษตรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

          สำหรับ ปิ่นฟ้าฟาร์ม ถือเป็นต้นแบบของสมาร์ทฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นการทําการเกษตรเชิงท่องเที่ยว

 

_______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A