ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว.ชัยวุฒิ หารือผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมา ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


             วันนี้ (20 ม.ค.66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับนางสาวตาน ตาน สเว ผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมา และคณะผู้แทนจากธนาคารกลางเมียนมาและบริษัท เพย์พลัส จำกัด เพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานเมียนมาในประเทศไทยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยกว่า 5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มแรงงานดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยลดปัญหาแรงงานเมียนมาที่ถูกเอาเปรียบจากกลุ่มคนที่รับส่งเงินข้ามประเทศด้วย ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
___________________
 


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads