ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม


          20 .. 2566 - .พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

__________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads