ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
MDES หารือความร่วมมือด้าน ICT กับ ITU


              เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 - นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ Ms. Atsuko Okuda ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน ICT ระหว่างกระทรวงฯ และ ITU โดยนายณัฐพล ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ เรื่อง การขจัดปัญหา อาชญากรรมออนไลน์ หาก ITU สามารถนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกรอบงานของ ITU และระหว่างประเทศสมาชิก อาทิ การแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ด้าน Ms. Atsuko ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงฯ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ ITU มาโดยตลอด และเห็นด้วยกับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลก และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับไทยในประเด็นดังกล่าวต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
_________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads