ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ชัยวุฒิ เข้ม สั่งเร่งปราบลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และแก้ปัญหาซิมผี


           นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าปราบอาชญากรรมออนไลน์ เดินหน้าปราบลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย แก้ปัญหาซิมผี รวมทั้งปราบบัญชีม้า โดยในวันนี้ 16 ม.ค. 66 ได้มอบหมายให้นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการสำนักงาน ปปง. พล.ต.ต. นิเวศน์ อาภาวศิน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้
 
            1) การแก้ปัญหาซิมผี : โดย กสทช. มีแผนงาน ดังนี้
- กรณีผู้มี 100 ซิมขึ้นไป ประมาณ 8,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน ม.ค. 66
 
           2) การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย : โดย กสทช. ได้กำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ ไม่ให้มีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย และ กสทช. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการหาจุดที่มีการกระทำความผิดตลอดจนหาตัวผู้กระทำความผิด
 
           3) การแก้ปัญหาบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัยนำไปใช้กระทำผิดกฎหมาย : โดย สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศฉบับนี้ ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 12 ม.ค. 66 นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย ประมาณ 1,000 รายชื่อ ให้สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
             รัฐมนตรีชัยวุฒิ กล่าวในตอนท้ายว่า “ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก สำนักงาน ปปง. และ สมาคมธนาคาร ในการแก้ปัญหาบัญชีม้า สำนักงาน กสทช. ที่ช่วยเร่งจัดการกับผู้ถือครอง Sim จำนวนมากและยังไม่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เร่งดำเนินคดีต่อผู้ทำความผิด นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. .... ต่อ ครม. เพื่อเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม”
 
___________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss