ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว.ชัยวุฒิ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา


       วันนี้ (23 พฤศจิกายน 65)  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสพร้อมด้วย .พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสและผู้บริหารตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

 

___________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads