ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมกรรมาธิการสภาผู้แทน เรื่องการจัดทำงบประมาณป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี


       วันนี้ (23 พฤศจิกายน 65) ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความเห็นในเรื่องการจัดทำงบประมาณป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

 

___________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss