ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ปลัดดีอีเอส วิทยากรพิเศษในสัมมนา “การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ


            วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวิทยากรพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ” จัดโดย สำนักงาน ป.ย.ป. ณ โรงแรม รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

 

*****************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss