ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
“ชัยวุฒิ” ฝาก กลต. หรือ ใครที่พบ การหลอกลวงลงทุน ผิด กม. เร่งส่งหลักฐานให้ กระทรวงดิจิทัลฯ ปิดเว็ปโดยด่วน ไม่อยากเห็นการหลอกลวง แบบ "Forex 3D"


            นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการหลอกหลวงประชาชนในคดี  "Forex 3D"  เสียหายเป็นหมื่นล้านว่า ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเชิญชวนคนมาลงทุนทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึง Facebook  ซึ่งมีการเชิญชวนคนมาลงทุนในหลายรูปแบบ  และก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ว่าโดยอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัล ไม่สามารถไปปิดเว็บไซด์ หรือ ปิดกั้นโซเชียลมีเดียในช่องทางนั้นได้ทันที ต้องรอให้หน่วยงานที่มีอำนาจรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อมีความผิดตามกฏหมาย ส่งเรื่องมายังกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อปิดเว็บไซต์ จากนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชน ขณะเดียวกัน ส่วนตัวเห็นว่า หาก ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบมีการจัดตั้งบริษัทชวนลงทุนแบบ ผิด กมหรือ พบการหลอกลวงทางการเงินผิด กมทำให้ประชาชนเสียหาย ขอให้เร่งส่ง หลักฐานไปยังกระทรวงดิจิทัลฯเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ หรือ  Facebook ไม่ให้หลอกลวงประชาชน 

 

             ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องใช้กฎหมายเดิม คือ พรบ.คอมพิวเตอร์ ในส่วน ของ กลตก็ต้องเข้าไปกำกับดูแล เตือนนักลงทุน ตรวจสอบติดตามการลงทุนของประชาชน ทางโซเชียลมีเดียว่ามีใครมาหลอกลวงบ้าง ต้องดูถึงการเชิญชวนคนมาลงทุนโดยที่ไม่ขออนุญาตด้วย เมื่อพบว่ามีคนทำผิด กฏหมายก็ต้องรีบมาประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อใช้อำนาจ พรบ.คอมพิวเตอร์ เข้าไปปิดกั้นปิดเว็บไซต์  ช่วยหาทางป้องกัน ไม่ใช่เกิด เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก” นายชัยวุฒิกล่าว

 

             นายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ จะมีการปรับปรุง พรบ.คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กระทรวงดิจิทัล ปิดเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลฯ มีอำนาจจำกัด ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกลตหรือ ตำรวจ เป็นคนส่งข้อมูลมา เพราะกระทรวงดิจิทัลฯ ไปเก็บข้อมูลเองไม่ได้ ถือว่าว่ายังเป็นข้อจำกัดในด้านนี้

 

___________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss