ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "The Competitive Advantage of Thai Digital Economy"


         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "The Competitive Advantage of Thai Digital Economy" ในงาย Asia Connect X Bangkok 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสาระสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยกระทรวงฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น โครงการเน็ตประชารัฐโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G, โครงการคลาวด์กลางภาครัฐโครงการเมืองอัจฉริยะ และโครงการ ASEAN Digital Hub เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้มีการผลักดันกฎหมายดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการส่งเสริมกฎหมายดิจิทัลอื่น  ด้วย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมกำลังคนด้านดิจิทัล ที่ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ และมีการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์แล้วกว่า 7.5 ล้านคน

 

_____________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads