ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญและโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM ในพื้นที่ จ.สงขลา


           เมื่อวันที่ 7- 8 กันยายน 2565 ...ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ .. 2565  จังหวัดสงขลา โดยเข้าพบหารือข้อราชการกับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรหมู่ที่ 1 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ และศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา

 

_________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss