ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส เล็งพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล - โรมาเนีย


                 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Sabin SARMAS ตำแหน่ง Chair-designate of the 2022  ITU Plenipotentiary Conference in Bucharest และ President of Information Technology and Communications Committee of Chamber of Deputies รัฐสภาโรมาเนีย และ H.E. Mr. Bogdan BADEA เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเข้าร่วม ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

                 ในการนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐบาลโรมาเนียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. 2022 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU Plenipotentiary Conference 2022 (PP - 22) ณ กรุงบูคาเรสต์ สาธารณรัฐโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ในส่วนของผู้แทนกระทรวงฯ คือ ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

 

                 ทั้งนี้ สองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิทัล อาทิ การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การบริการด้านดิจัล (Digital Services)  การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (Digital ID) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและโรมาเนียจะสามารถร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต

 

*********************

 icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads