เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ในจังหวัดกาญจนบุรี นำนวัตกรรมระบบ Digital Farm ครบวงจรมาบริหารจัดการการเกษตรยุคดิจิทัล


               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีหลัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับศูนย์การเรียน ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ/เครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โครงการ Smart City การขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด เป็นต้น

 

              พร้อมให้ข้อแนะนำ/แนวทางการดำเนินงานโดยขอให้หน่วยงานในสังกัดเน้นการทำงานใน 2 มิติ คือ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และการสนับสนุนภารกิจของจังหวัด โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ และขอให้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานรวมทั้งเอื้ออำนวยภารกิจซึ่งกันและกัน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนบ้านหนองขุย อำเภอพนมทวน ซึ่งศูนย์ฯ นี้มีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการโดยผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

               ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอให้สถิติจังหวัดประสานผู้ดูแลศูนย์ฯ อื่นในจังหวัดศึกษาดูงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหนองสาหร่ายเป็นต้นแบบ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคดิจิทัล ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนเทคโนโลยีระบบ CAT Digital Farm ได้นำนวัตกรรมระบบ Digital Farm ครบวงจร ช่วยในการบริหารจัดการ อาทิ ระบบ IoT Smart Farm ลดต้นทุนการผลิตโดยแปลงเกษตรอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่งสามารถช่วยในการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การจัดการ การตลาดและกิจกรรมต่างๆ

 

              นอกจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ติดตามการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ณ กศน.ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง ซึ่งมีการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงชาวบ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียน การประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดประชุมชาวบ้านของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (จุดบริการฟรีไวไฟ) ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ในการเป็นช่องทางการขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิ การเพิ่มช่องทางขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ หรือนำสินค้าเผยแพร่ขายผ่าน www.thailandpostmart.com ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

 

**************************icon-phone 02-141-6747, 02-141-6978 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email   Contact email.
icon-email   Contact email.
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss