เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนด้านดิจิทัล ภายใต้ ADGSOM และ ATRC ประจำปี ๒๕๖๕


          ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนที่มาเข้าร่วมการประชุม 2022 ADGSOM - ATRC Joint Working Group  ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนด้านดิจิทัล ภายใต้ ADGSOM และ ATRC ประจำปี๒๕๖๕ (2022 ADGSOM - ATRC Joint Working Group Meeting) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

         การประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีอาเซียน และผู้แทนจากคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดียสหภาพยุโรป และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

 

          การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือการผลักดันผลลัพธ์สำคัญของการประชุมกรอบอาเซียนอื่น  ที่เกี่ยวข้องการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล .๒๐๒๕ (ASEAN Digital Master Plan 2025) และการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการสำหรับดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย เท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน การเตรียมพร้อมของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ครอบคลุม ตลอดจนการหารือแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาปี ๒๕๖๖ อาทิ การจัดกิจกรรม China - ASEAN Training Courses for International Cooperation on Digital Economy และการประชุม China - ASEAN Digital Security Forum ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยสาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล และการร่วมพัฒนาดัชนีด้านดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Index) กับสหภาพยุโรป    

 

__________________

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747, 02-141-6978 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email   Contact email.
icon-email   Contact email.
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss