ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส หนุน“สตาร์ทอัพ” ปั้นธุรกิจสมัยใหม่ ดันเศรษฐกิจโต


               “ชัยวุฒิ” มั่นใจ “สตาร์ทอัพ” เป็นกำลังสำคัญนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างธุรกิจ บริการรูปแบบใหม่ทันสมัย สร้างรายได้ หนุนเศรษฐกิจประเทศเติบโต สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล เพราะเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทันสมัย คือแกนหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

 

                สตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริม เพราะเชื่อว่ารากฐานสำคัญของเศรษฐกิจอนาคตก็คือสตาร์ทอัพ เพราะคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ แล้วก็ทำให้เกิดบริการที่ดีๆในประเทศ แล้วก็สร้างรายได้ทั้งผู้ประกอบการ รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต ซึ่งเป้าหมายของเราอยากให้ Digital GDP การทำธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ภายในอีก 5 ปี ข้างหน้า

 

                “วันนี้เราคิดว่าเราทำได้แน่นอน โครงสร้างพื้นฐานของไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ต สื่อสารไร้สาย มือถือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีความพร้อมมาก รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาส่งเสริมนักธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้มาทำธุรกิจดิจิทัลให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ด้านองค์กรต่างๆบริษัทเก่าบริษัทใหญ่ๆหรือว่า SME จำเป็นต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆมาใช้ให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ในธุรกิจเติบโตต่อไป วันนี้เมืองไทยต้องเป็น Digital hub of Asia Digital Valley” นายชัยวุฒิกล่าว

 

                   ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เหล่าวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการขับเคลื่อนต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับดิจิทัลสตาร์ทอัพให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้

 

**************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss