ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เน้นหารือ 3 ประเด็นสำคัญ


 
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เน้นหารือ 3 ประเด็นสำคัญ
 
1. การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ ๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอนาคต
3. การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ
 
การพัฒนาโทรคมนาคม สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเปคตามที่ระบุในวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคที่จะสร้างประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม
 
📌 ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ytDass
 
#เอเปค2565
 
During 9-14 May 2022, Thailand is hosting the 64th APEC Telecommnications and Information Working Group Meeting (TELWG 64) at the Shangri-La Hotel, Bangkok, to discuss 3 important topics:
 
1. The Future of Digital Manpower in the Next Normal
2. Sharing the Emerging Telecommunication Technology Experiences to Unlock the Future of Digital Society
3. Enhancing Trust and Security for APEC Digital Economy Prosperity
 
The TELWG supports APEC's efforts in realising the APEC Putrajaya Vision 2040 in the field of innovation and digitalisation to promote digital economy and inclusivity amidst the uncertainty of the disrupted global context.
 
 
#APEC2022THAILAND
 
 
 
 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร