ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ”ต้อนรับผู้แทน MasterCard หารือแนวทางพัฒนาบัตรประชาชน ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น แสดงตัวตน และชำระเงินแบบดิจิทัล


        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท MasterCard ในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)    ห้องประชุม MDES1 ชั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้แทนบริษัท MasterCard ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯและโครงการ City Possible ที่ร่วมดำเนินการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านเมืองอัจฉริยะ รวมถึงโซลูชั่นสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ (Payment Solutions) และโซลูชั่นสำหรับข้อมูลและบริการ (Data & Service Solutions) เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เปลี่ยนไปใช้การชำระเงินแบบดิจิทัล ทั้งนี้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ได้แสดงความสนใจแนวคิดที่จะพัฒนาบัตรประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้สำหรับแสดงตัวตนและชำระค่าบริการต่าง  ได้ ซึ่งควรมีการหารือร่วมกันต่อไป

 

________________

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร