ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส หนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 6 เพิ่มจุดแข็งด้านดิจิทัลให้เด็กไทย


         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ..อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิด ประชุมชี้แจงโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 6 ผ่านการประชุมออนไลน์ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการและงบประมาณ สำหรับการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 6 กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันและยังเป็นการเพิ่มทักษะเชิงวิเคราะห์ เน้นความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคต

 

            ทั้งนี้ โครงการปี 2565 กำหนด เปิด-ปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 และช่วงระหว่าง 5 กันยายน จนถึง 12 ตุลาคม 2565 จะมีกิจกรรมหลักๆ อาทิ แจกโจทย์แบรนด์สินค้า Briefing  Student Day  ส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่ 1 ปรับปรุงผลงาน ส่งผลงานรอบ 2 และนำเสนอผลงานรอบ Thailand The Winner ในวันที่30 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมาโครงการได้รับการตอบรับจากเยาวชน สถานศึกษาจากทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยมีทีมเข้าร่วมตลอดทั้ง 5 โครงการ เป็นจำนวน 3,608 ทีม มีนักเรียน เยาวชน เข้าร่วม 18,140 คน และสถานศึกษา 323 แห่ง

 

______________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร