ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส เอ็มโอยูร่วมเอดับบลิวเอสนำร่อง 10 บริการ ผ่านระบบคลาวด์กลางภาครัฐ


         “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ประธานพิธีลงนามเอ็มโอยูกับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ในการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ ตั้งเป้าปีแรกประเดิม 10 บริการนำร่องที่จะใช้งานบนเอดับบลิวเอส ผ่านบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

 

          นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า วันนี้ (25 ..65) ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือเอดับบลิวเอส (AWS) ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ ในการสนับสนุนการปฏิรูประบบดิจิทัลของภาครัฐ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ดีอีเอส และหน่วยงานต่าง  ของภาครัฐ จะใช้ AWS เป็นส่วนหนึ่งของคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ส่วนกลางสำหรับหน่วยงานต่าง  ของภาครัฐ

 

           โดยภายในปีแรก ดีอีเอส จะทำงานร่วมกับภาครัฐ และ AWS เพื่อระบุ 10 โครงการนำร่องที่จะใช้งานบน AWS ผ่านบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ โครงการนำร่องเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงความรวดเร็วที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสร้างและส่งมอบบริการต่างๆ ได้สำเร็จ

 

           เรายังมีเป้าหมายที่จะหารือถึงทางเลือกที่ตกลงร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของ AWS เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย และปรับใช้เครื่องเสมือนบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบไฮบริดในช่วง 4 ปีงบประมาณจากนี้ไป และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลดล็อกระดับการประหยัดต้นทุน ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนและเพิ่มการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ” นายชัยวุฒิกล่าว

 

         นอกจากนี้ ขอบเขตข้อตกลงยังครอบคลุมถึงความร่วมมือ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการนำคลาวด์ไปใช้ทั่วประเทศโดยหน่วยงานรัฐ โดย AWS จะสนับสนุนจัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการ 1,200 คน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการกำหนดทิศทางที่เหมาะสมกับการใช้งานของรัฐบาลไทยด้วย

 

_____________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads