ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดดีอีเอส ร่วมงานอำลาตำแหน่งของนางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี อดีตเลขาธิการ APT เป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศสมาชิก 2 สมัย


              เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งของ นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี อดีตเลขาธิการ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity : APT)  และร่วมกล่าวถ้อยแถลง ณ สำนักงานใหญ่ APT กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย Mr. Masanori Kondo เลขาธิการ APT โดยมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารเข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union (ITU) Regional Office) สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Postal Union : APPU) สำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่ของ APT

 

                นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และต่อมาได้รับเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก APT ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ APT ติดต่อกัน 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 โดยนางสาวอารีวรรณฯ ถือได้ว่าเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เลขาธิการของ APT

 

************************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร