ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัยวุฒิ” หารือ เอกอัครราชทูตฯ จีน เร่งผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล อาทิ แรงงานดิจิทัล-งานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และดาวเทียม-กิจการอวกาศ


             เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านดิจิทัล และความร่วมมือในการลงทุนด้านดิจิทัลระหว่างสองประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันจะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การส่งเสริมศักยภาพแรงงานด้านดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการหารือเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมคณะทำงานร่วมไทย – จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลังจากที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2562

 

              ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือใหม่ ๆ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และความร่วมมือเรื่องดาวเทียมและกิจการอวกาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ  โดยนายหาน จื้อเฉียง ได้แจ้งว่า ไทยและจีนมีความร่วมมือด้านดิจิทัลที่สามารถผลักดันให้เกิดรูปธรรมร่วมกันได้ต่อไป

 

*******************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร