ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เผยกระเป๋าแบรนด์เนม รั้งปัญหาสินค้าออนไลน์มูลค่าสูงสุดสัปดาห์นี้


          “เนวินธุ์” ผู้ช่วย รมว.ดีอีเอส โชว์ข้อมูลสรุปรอบสัปดาห์ปัญหาร้องเรียนผ่าน 1212 OCC กระเป๋าแบรนด์เนมติดท็อปสินค้าออนไลน์เจ้าปัญหามูลค่าสูงสุด

 

           นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ประจําวันที่ 16–22 .. 64 มีจำนวนการร้องเรียนทั้งสิ้น 1,131 เรื่อง โดยปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ยังเป็นอันดับ 1 จำนวน 744 เรื่อง ในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง รวมเป็นมูลค่าความเสียหาย 477,900 บาท 

 

            โดยอยู่ในหลักเกินแสนบาท 2 ประเภทสินค้า คือ อันดับ 1 สินค้าแฟชั่น (กระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่า 209,000 บาท ตามมาด้วยสินค้าประเภท Automotive & Motocycles ราคา 135,000 บาท

 

            สำหรับปัญหาร้องเรียนออนไลน์ ลำดับรองลงมา ประกอบด้วย ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 185 เรื่อง ปัญหาอื่นๆ/สอบถามข้อสงสัย 79 เรื่อง ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ 17 เรื่อง และข้อสงสัยด้านกฎหมายไอซีที 8 เรื่อง

 

             ขณะที่ จังหวัดที่มียอดแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามามากที่สุด  อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพ 119 เรื่อง

เชียงใหม่ 30 เรื่อง นครราชสีมา 29 เรื่อง ปทุมธานี 27 เรื่อง และสมุทรปราการ 21 เร่ือง

 

             นายเนวินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC พร้อมเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและประสานการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและประชาชน ที่พบปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีปัญหาในการใช้งานออนไลน์ หรือพบเนื้อหาข้อความที่ไม่ถูกต้องในโลกออนไลน์/โซเชียล สามารถร้องเรียน ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้ สายด่วนโทร. 1212 อีเมล์ 1212@mdes.go.th เว็บไซต์ 1212OCC.com เพจเฟซบุ๊ก : ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC และสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร