ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส - สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมมือพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศ


         นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวแสดงความยินดีในงาน "Thailand - Korea Smart City Day 2021"  โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยมี ฯพณฯ ท่าน วุก - ฮอน ลี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย คุณ ฮยุน - แต คิม ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์เกาหลีหรือ “โคทรา” และ ดรภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ “ดีป้า” เข้าร่วมงาน ในการนี้รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวย้ำในฐานะตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ขอแสดงความยินดีกับ “โคทรา” ผู้จัดงาน “Thailand - Korea Smart City Days” ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีได้  ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่ง “โคทรา” ได้ทำหน้าที่ในการประสานงานจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักต่าง  

 

           ที่ผ่านมาได้ดำเนินการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ  แผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งอัจฉริยะจังหวัดขอนแก่น การทดลอง ทดสอบ เทคโนโลยีต่าง  เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับเมืองอัจฉริยะ การต่อยอดโครงการศึกษา (Study Project) ให้เข้าสู่การดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project)  การสร้างเครือข่ายการจับคู่และต่อยอดทางธุรกิจ (Business Matching) อย่างเป็นรูปธรรม  และการส่งเสริมการพัฒนาเมืองในเครือข่ายเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของ “ดีป้า”  ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 50 เมือง  และการลงทุนอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ “Thailand Digital Valley” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Thailand – Korea Smart City Day 2021 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีในการทำให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป  

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร