ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส หนุน สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ ในงาน"The Winner Award X Campus Ads Contest 2021


        นางสาวชมภารี  ชมภูรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "The Winner Award X Campus Ads Contest  2021"  จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Digital Demand Generation   ห้อง Jubilee A-B โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์  ประตูน้ำนับเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี และเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันศึกษาต่างๆกับคณะกรรมการผู้จัดการและองค์ที่ให้การสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวีดิโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และได้บ่มเพาะความรู้เชิงลึกในการทำคลิปวีดิโอจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ 

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร