ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เผยสถิติข่าวปลอมภาคเหนือปี 64 เฟคนิวส์โควิดยึดพื้นที่


        “อัจฉรินทร์” ปลัดดีอีเอส เปิดงาน “การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม” .น่าน เผยสถานการณ์ข่าวปลอมภาคเหนือปี 64 เฟคนิวส์ข่าวสุขภาพมาแรงสุด พบข่าวปลอมโควิด ยึดพื้นที่ 5 อันดับแรกที่ถูกแชร์มากสุด

 

          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวระหว่างการเปิดงาน “การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม” ที่ .น่าน วันนี้ (17 .. 64) ว่า สถานการณ์ข่าวปลอมที่มีมากขึ้น และสร้างผลกระทบต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันจากการหลงเชื่อข่าวปลอม-ข่าวลวง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอม ขยายผลทางตรงให้กับประชาชนและสังคม ให้ได้รู้จักวิธีตอบโต้ข่าวปลอม เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่และการแชร์ส่งต่อหรือการโพสต์ข้อมูล อย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองก่อน

 

          โดยจากสถิติของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบข่าวปลอมที่มีการแชร์กันมากสุด 5 อันดับแรกในพื้นที่ภาคเหนือในรอบปีนี้ ได้แก่ 1.ครูบ้านสันกอง .เชียงราย เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค 2.ตำรวจ สภ.เมืองน่าน ฉีดวัคซีนซิโนแวค เพียงวันเดียวเสียชีวิต 3.โรงงานนิคมอุตสาหกรรม .ลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเกือบ 1,000 ราย 4. ..วัชระกร บุญตา เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 และ 5. .เชียงใหม่ พบนักศึกษา .เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก ทําให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมด ตามลำดับ

 

         ทั้งนี้ ในช่วงเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดการข่าวปลอมในภาพรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 25 ..63 - 14 .. 64 มีจำนวนข้อความที่ถูกคัดกรองมากกว่า 473 ล้านข้อความ พบว่าเข้าหลักเกณฑ์และนําส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ จำนวน 12,533 ข้อความ โดยมีจำนวนข่าวที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาเพื่อเผยแพร่แล้ว 6,117 เรื่อง ซึ่งกว่า 52% เป็นข่าวในหมวดสุขภาพ รองลงมาเป็นหมวดนโยบายรัฐ

 

         วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ หวังผลกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน เพื่อช่วยต่อยอดขยายผลสร้างการรับรู้วิธีสังเกตุข่าวปลอม ช่องทางการแจ้งเบาะแส และขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลที่บิดเบือนและปัญหา ข่าวปลอม” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

 

          สำหรับกิจกรรมสร้างการรับรู้ฯ ครั้งนี้มีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ท่านปลัดจังหวัดน่าน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดดีอีเอส บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน กลุ่มอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วม อีกทั้งมีการจัดอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วย

 

         ทั้งนี้ ความร่วมมือจากภาคประชาชนจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ภาครัฐ สามารถชี้แจงทําความเข้าใจ และเผยแพร่ความถูกต้องให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา วัยทํางาน ผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

         สำหรับปีงบฯ 65 กิจกรรมสร้างการรับรู้ฯ จะมีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ให้ตรงกับประเด็นการสื่อสาร อาทิ กลุ่มอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) กลุ่มสมาคมวิทยุสื่อสาร กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

         รวมทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องแก่ประชาชน ครอบคลุมถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ระดมทุกกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อลวง ทั้งในแง่ของการจัดการกับข่าวปลอม และการปราบปรามดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย โดยเน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร