ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ขยายการใช้หมายเลข 1426 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ ตอบปัญหาประชาชนต่อเนื่องอีก 1 ปี


            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น 4 หลัก) และการขอจัดตั้ง Sub Call Center เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของประชาชน โดยผ่านบริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  (Government Contact Center : GCC 1111 ) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช้งานหมายเลข 1426 จาก กสทช.ต่อเนื่องอีก 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากสถิติการให้บริการตั้งแต่ตุลาคม 2563 จนถึง กันยายน 2564 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 21,282 ครั้ง

 

********************

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร