ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ร่วมหารือผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


             เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (United States – ASEAN Business Council: USABC) นำโดย Ambassador Ted Osius ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในลักษณะกึ่งออนไลน์ (Hybrid) โดยมีนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงดิจิทัลฯ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

              ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้นำเสนอนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ และร่วมหารือกับ คณะผู้แทน USABC เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการความร่วมมือระหว่างไทยและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความร่วมมือด้านดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงการ GDCC ของภาครัฐ  การผลักดันการใช้เทคโนโลยี 5G การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา การเชิญชวนบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจในเข้ามาลงทุนในโครงการ Digital Valley ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ EECd อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือเพิ่มเติมเพื่อร่วมพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

*****************

 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร