ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดการประชุม APT สมัยที่ ๔๕ ผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก


             เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ ๔๕ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยที่การประชุมคณะกรรมการจัดการ เป็นการประชุมประจำปีของ APT เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมของ APT และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ๒๒๔ คน จากประเทศสมาชิก ๓๑ ประเทศ รวมถึงสมาชิกสมทบ สมาชิกในเครือ และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง APT จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน APT ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

********************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร