ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัยวุฒิ ลงพื้นที่สิงห์บุรี รับฟังปัญหา พร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เผยโครงการผันน้ำจากลุ่มแม่น้ำสาละวิน เพิ่มต้นทุนน้ำเขื่อนภูมิพลช่วยภาคเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา


        เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จ.สิงห์บุรี ในระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ห้องประชุม โรงเรียนสิงห์บุรี .สิงห์บุรี  โดยกล่าวย้ำว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล..ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้กำชับให้รัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลมองการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ปัญหาหลักคือพี่น้องประชาชนขาดน้ำในการทำเกษตร ประสบภัยแล้วมาตลอดช่วง 2-3 ปี กรณีนี้รัฐบาลได้มีการศึกษาโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เพื่อให้เพียงพอต่อการทำนา ทำเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง  คาดว่าอีกไม่นานโครงการนี้จะเป็นรูปธรรม จะทำให้เรามีต้นทุนน้ำในเขื่อนมากขึ้น ด้านสถานการณ์โควิด-19 ใน .สิงห์บุรีเองก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งตรงนี้เราต้องดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ต้องเข้มงวดป้องกันตัวเองตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อพร้อมรับมือกับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

 

______________

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร