ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ชู 7 เทคโนโลยีสำคัญในการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พลิกโฉมประเทศไทย ฟื้นตัวจากโควิด-19


            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในงาน " November Series 2021 " ในหัวข้อ  Accelerating the Digital Agenda to Renew Thailand’s Resiliency and Sustainable Growth  ผ่าน Online Conference ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ในปี 2564  นับเป็นปีที่มีความท้าทายยิ่งสำหรับประเทศไทยและโลก ที่ทุกประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จนทำให้เกิดสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับชั้นของสังคม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากขึ้น  ภาครัฐจึงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเท่าเทียมทางสังคม ในวันนี้จะกล่าวถึง 7 เทคโนโลยีสำคัญต่อเศรษฐกิจในการพลิกโฉมประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ได้แก่  5G และโทรคมนาคมยุคใหม่ ,ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  ,IOT,  Data Analytics , Distributed ledger Technology หรือ DLT Quantum Computing และ ระบบอัตโนมัติ Automation และหุ่นยนต์

 

********************

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร