ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค


            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมการหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ในการหารือครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งเป็นการหารือแบบปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อริเริ่มพหุภาคีด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำหนดท่าทีและแนวทางการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับบริบทโลกใหม่ ในการนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเรื่องการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค ได้แก่ Regional Digital Trade Platform และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงด้านดิจิทัล และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

 

***********************

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร